تعداد شرکت های پخش سراسری دارو در کشور متعدد هستند. شرکت های با فعالیت بسیار زیاد و شرکت هایی که فقط در چند یا چندین نقطه از کشور فعالیت دارند. یکی از شرکت هایی که با عنوان پخش سراسری توانسته شرایط متفاوتی را در توزیع ایفا نماید، شرکت پخش دایا دارو است که محصولات متفاوتی را به مشتریان خود ارایه می نماید.

یکی از همراهان ما در DarooX ، شرکت پخش دایا دارو است که بخش از معرفی این شرکت که در وبسایت شان درج گردیده است عبارت است از:

شرکت پخش دایا دارو در سال 1386 توسط شرکت دایا طب و به عنوان پخش سراسری تاسیس گردید. این شرکت با تکیه بر کالاهای وارداتی شرکت دایا طب و تجربیات گروه دایا در زمینه پخش فرآورده های بهداشتی و غذایی روند رو به رشد خود را آغاز نمود و موفق شد تا سال 1394 با 13 مرکز پخش و انبار مرکزی ملکی در نزدیکی تهران به فعالیت خود ادامه دهد .
با توجه به افزایش تعداد پخشها و سخت شدن رقابت در بازار دارویی و افت جایگاه شرکت پخش دایا دارو در رنکینگ تصمیم بر آن شد که با مهندسی مجدد ساختار شرکت با توانی مضاعف در بازار دارویی حضور فعال خود را به نمایش بگذارد . لذا از آذر ماه 1394 مذاکراتی جهت اضافه شدن شرکتهای تولیدی برای حضور در سهامداری پخش دایا دارو آغاز گردید.

در حال حاضر گروه دارویی روناک دارو که هلدینگهای خوش نام داروسازی کشور هستند با خرید 51% سهام شرکت پخش دایا دارو در کنار سایر شرکتهای تولیدی داوطلب خرید سهام این پخش ، توان رقابتی دایا دارو را در بازار افزایش داده و امروز جایگاه شرکت پخش دایا دارو از مرتبه 33 به 26 تغییر پیدا کرده است و با فروشی بیش از دویست میلیارد تومان در سال سهمی حدود 1% بازار دارویی را داشته باشد .