داروخانه ها می توانند کالاهای مورد نیاز خود را در DarooX (سامانه تخصصی سفارش دارو)  به صورت آنلاین ثبت نمایند.

در هر زمان و مکان با دسترسی به اینترنت، درخواست خود را برای شرکت های پخش ارسال و مدیریت نمایید.

DarooX، سامانه آنلاین سفارش دارو

از شرکت های پخش دارو است.

DarooX رایگان است و رایگان می ماند!

شرکای تجاری

برخی از شرکت های پخش دارو که با DarooX همکاری می کنند:

برخی از ویژگی های DarooX

نیازهای داروخانه ها را به خوبی شناسایی و در رفع آن تلاش نمودیم

هر زمان

با توجه به کمبود زمان موثر در داروخانه و حضور هم زمان مشتری و ویزیتور در داروخانه و تشکیل صف ویزیتور در داروخانه ها، معمولا زمان کافی از طرف داروخانه به ویزیتور شرکت های توزیع و پخش مویرگی تخصیص نمی یابد.

هر مکان

پوشش بزرگترین شرکت های توزیع و پخش کشور در ایران هم کامل نیست. همچنین در خیلی از موارد دیده شده است که ویزیتور به دلیل سختی کار و یا برخورد های شخصی از ویزیت بعضی از داروخانه ها اجتناب می کند.

یک محل برای تامین همه نیازها

بخشی از شرکت های توزیع و پخش مویرگی داروخانه ای در حال حاضر نرم افزار درخواست گیری از طریق وب سایت و یا از طریق نرم افزار های موبایل فرایند اخذ درخواست از داروخانه را تسهیل نموده اند.

بخشی از امکانات نرم افزار تخصصی سفارش دارو (DarooX)

 • هر زمان

 • شفافیت مالی

 • پیگیری سفارشات

 • سادگی

 • هر مکان

 • اطلاعات بیشتر نسبت به روش های سنتی

 • حل مشکل نیروی انسانی

 • همیشه در دسترس است

 • یک محل برای تامین همه نیازها

 • بازار درون داروخانه ای

 • افزایش سطح تعامل essay writing service

 • رایگان است

برای سفارش از سامانه DarooX از طریق لینک زیر وارد سامانه شوید و یا نرم افزار آن را از دانلود کنید