باتوجه به نیاز بازار و داروخانه ها مبنی بر ثبت سریع سفارشات و دسترسی لحظه ای به ویزیتور شرکت های پخش بر آن شدیم تا ضمن بررسی نیاز دقیق بازار، ارتباطی موثر بین داروخانه ها و شرکت های پخش برقرار نماییم.

DarooX نتیجه بررسی ها و تحقیقات و تجربه چندین سال ارتباط با شرکت های پخش دارو و همچنین داروخانه ها و رویه های فی مابین است. این محصول در عین سادگی و رایگان بودن میتواند بسیاری از دغدغه داروخانه ها و همچنین شرکت های پخش را رفع نماید.

هم پیمان شدن با شرکای تجاری توانستیم رشد دو چندان را در ارایه و راه اندازی این سامانه ایفا نماییم و نواقص اولیه را مرور و نسبت به رفع آن اقدام کنیم. تمام شرکت های تولیدکننده، واردکننده و شرکت های پخش میتوانند محصولات فقط مرتبط با داروخانه را در این سامانه در دسترس داروخانه قرار دهند تا هر دو از این امکان منتفع گردند.